ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

świadectwo kwalifikacyjne biura rachunkowego

OFERTA


Biuro zapewnia:
- kompleksową obsługę podatkowo – księgową firm w zależności od formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
- prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej (listy płac, rozliczanie z ZUS, akta osobowe),
- sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT, ZUS,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- sporządzanie sprawozdań do urzędu celnego INTRASTAT,
- sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych,
- przygotowanie raportów, wniosków kredytowych, analiz finansowych na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz instytucji zewnętrznych,
- reprezentowanie klienta przed urzędami skarbowymi i ZUS,
- pomoc przy założeniu działalności gospodarczej,
- możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta.

  Biuro Rachunkowe - Czas to pieniądz!