ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

świadectwo kwalifikacyjne biura rachunkowego

O FIRMIE


Biuro Rachunkowe "KONTO" specjalizuje się w profesjonalnej, rzetelnej i kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej przedsiębiorstw.

Posiada odpowiednie uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 17544/00 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy zawartej z PZU SA.

Świadczy usługi wykorzystując wysokie, stale podnoszone kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte podczas pracy z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Współpracując z naszym biurem klienci mogą skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności śledzenia stale zmieniających się przepisów podatkowych.
Biuro Rachunkowe - Czas to pieniądz!