ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

świadectwo kwalifikacyjne biura rachunkowego

CENNIK


Opłata za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od formy opodatkowania i zakresu prowadzonych ewidencji, ilości dokumentów księgowych, liczby osób rozliczanych z ZUS oraz usług dodatkowych.

Biuro Rachunkowe - Czas to pieniądz!